Home Metaalnieuws Nieuwe cao Metaal en Techniek maakt metaalsector veel aantrekkelijker

Nieuwe cao Metaal en Techniek maakt metaalsector veel aantrekkelijker

0
DELEN

Na lange en stevige discussies hebben werkgevers en vakbonden vandaag een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met 27.000 werkgevers en 300.000 werknemers de grootste cao in de marktsector.

De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid. De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. Per 2021 is er een éénmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen
Het tekort aan technici en technische vakmensen in de Metaal en Techniek is groot. Daarom hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen een extra beloning in nieuwe, versimpelde jeugdtabellen.

Generatiepact
De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven meer ruimte, maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”, aldus Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek.

Vakantiedagen
Ook zijn er stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen voor ouderen. Follon: “Oudere werknemers blijven langer vitaal. Daarom is het logisch dat de leeftijd waarop ouderen in aanmerking komen voor de extra vakantiedagen met de nieuwe cao wederom opschuift met een jaar.” De cao geeft werkgevers meer ruimte om tijdelijke contracten aan te gaan.

Pensioenpremies
Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

Het vandaag afgesloten CAO akkoord wordt van kracht na akkoord van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal en Techniek.

Over de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT)
De FWT voert namens de aangesloten brancheorganisaties de onderhandelingen met als oogmerk het afsluiten van de vijf Cao’s voor de Metaal & Techniek. Het gaat hierbij om de cao’s voor het technisch installatiebedrijf, metaalbewerkingsbedrijf, isolatiebedrijf, carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s hebben een gelijkluidend A-gedeelte en vormen, gemeten naar het aantal werknemers dat onder de cao’s valt, de grootste cao in de Nederlandse marktsector. De bedrijfstak Metaal & Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.000 ondernemingen met circa 300.000 werknemers.

Een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Op 5 september bereikten cao-partijen overeenstemming over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf. De afgesproken looptijd van de nieuwe CAO is 28 maanden. Er is langdurig onderhandeld, doch uiteindelijk zijn er afspraken gemaakt over salarissen, aantrekkelijkheid van de bedrijfstak en de positie van ouderen en jongeren in de sector.

Er is een aantal loonsverhogingen afgesproken:

  • per 1 december 2019 met 3,5%
  • per 1 juli 2020 met 3,5%
  • per 1 maart 2021 met 0,93%
  • in februari 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro bruto

De tabellen voor de jeugdsalarissen zijn i.v.m. de wijzigingen in de Wet Minimumloon aangepast. Voor BBL-leerlingen is een nieuwe tabel toegevoegd.

Het Generatiepact wordt voortgezet met nieuwe spelregels.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat het recht op extra seniorendagen voor werknemers van 53 jaar een jaar opschuift.