Home Bouw Verhoogde boetes voor niet naleven Arbowet

Verhoogde boetes voor niet naleven Arbowet

0
DELEN

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak.

– Geen RI&E? Dan krijgt de werkgever een boete van max. 4.500 euro (was 3.000 euro).
– Geen plan van aanpak? Dan krijgt de werkgever een boete van max. 3.000 euro
(was 750 euro).

De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over die wettelijk verplichte RI&E met plan van aanpak. Voorheen mocht de Inspectie hiervoor in eerste instantie alleen een eis stellen of een waarschuwing geven.
Omdat het hebben van een deugdelijke RI&E met dito plan van aanpak van groot belang is, organiseert Metaalunie Academie de workshop ‘RIE Metaalbewerking in één dag‘ op de volgende data:

– 29 augustus in Nieuwegein
– 20 september in Eindhoven
– 4 oktober in Nieuwegein

Doel van de workshop ‘RIE Metaalbewerking in één dag’ is om aan het einde van de dag een ingevulde RIE te hebben, inclusief een plan van aanpak, die voldoet aan de wet. Tijdens de workshop wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de branche-RIE Metaalbewerking door een deskundige gecoacht. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurde RIE. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Na de workshop kan een Verbetercoach van 5xbeter u gratis bezoeken en ondersteunen bij het uitvoeren van de verbeterchecks die voortvloeien uit de RIE.

Voor meer informatie over deze workshop verwijzen wij u naar www.metaalunieacademie.nl.